top of page
induver_q_c_digital_pos_edited.jpg
De BA-verzekering voor de reisleider

De gewone BA-verzekering is niet geldig indien u als reisleider aan de slag bent in binnen- of buitenland, of als u een prospectie doet voor een uit te voeren opdracht. U bent op dat moment immers aan het werk in opdracht van een autocarist of andere opdrachtgever. En dus moet u in principe verzekerd worden via de opdrachtgever. Maar dat betekent dat u ook als personeelslid moet worden ingeschreven, en dat is uiteraard bijna nooit het geval. Een extra verzekering is dus geen overbodige luxe als zelfstandig reisleider.

Reisleiders Vlaanderen vzw regelde in samenwerking met Induver een goede verzekering voor actieve reisleiders. Wat deze polis precies dekt, kunt u hieronder lezen. Voor de prijs hoeft u het alvast niet te laten: als lid van Reisleiders Vlaanderen vzw betaalt u slechts € 48,74 per jaar. Niet-leden kunnen deze verzekering ook krijgen. Zij betalen € 85,74 per jaar.

Voor meer informatie omtrent deze verzekeringspolis kunt u terecht bij:

> Rani Caluwé - T 03 241 06 22 - rani.caluwe@induver.be

> Wim Somers - T 03 241 06 11 - wim.somers@induverantwerpen.be

 

Bij ongeval dient u het noodnummer +32 (0)3 253 69 16 te bellen!

De polis

WAARBORGEN PER VERZEKERDE

 

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

 • Lichamelijke en stoffelijke schade vermengd: 1.500.000 EURO
  > vrijstelling: 173,53 EURO

 • Toevertrouwde zaken (geen bagage): 2.478,94 EURO
  > vrijstelling: 173,53 EURO

 • Rechtsbijstand (zowel voor burgerlijke, strafrechterlijke zaken alsook onvermogen derden en strafborg) per schadegeval: 50.000 EURO

 

PERSOONLIJKE ONGEVALLEN

 • overlijden: 10.000 EURO

 • blijvende totale of gedeeltelijke invaliditeit: 15.000 EURO

 • tijdelijke werkongeschiktheid, vanaf de 15de dag gedurende max. 365 dagen: 6 EURO per dag

 • medische kosten: 2.500 EURO

 • eigen risico per schadegeval: 25 EURO

 

BIJSTAND

Repatriëring ten gevolge van ziekte of ongeval

 • medische repatriëring: reële kosten

 • repatriëring ziekte/ongeval: reële kosten

 • tussenkomst in bijkomende verblijfkosten: reële kosten

 • bezoek aan een zieke of gehospitaliseerde verzekerde in het buitenland: reële kosten

 • opsporing en redding (max. per schade): 15.000, EURO

 • repatriëring van stoffelijk overschot en transport van bagage na overlijden: reële kosten

 • vervroegde terugkeer: zie voorwaarden

 • vervangmedewerker voor een gerepatrieerde werknemer

 • advies en doorverwijzing

 • opsturen van medicatie

 • voorschieten van cash geld tot max.

 • bijkomende dienstverlening

OPMERKINGEN:

 • De verzekerde is gedekt voor de waarborgen A en B in België en het buitenland, tijdens een opdracht. 

 • De waarborgen A en B zijn niet van toepassing voor de verplaatsingen naar het buitenland van meer dan 90 aansluitende dagen.

 • De gratis uitbreiding bijstand is enkel geldig in het buitenland, uitgezonderd voor de waarborg "repatriëring ziekte/ongeval", die ook van toepassing is in België. 

bottom of page