top of page

Gegevensbeleid

Reisleiders Vlaanderen vzw is de belangenvereniging voor (FBAA-)reisleiders uit Vlaanderen en Brussel. Concreet betekent dit dat wij onze leden vertegenwoordigen bij allerlei instanties en ook diverse activiteiten organiseren voor onze leden. In het kader van het lidmaatschap worden diverse persoonlijke gegevens gevraagd en bijgehouden. Als Reisleiders Vlaanderen vinden we het belangrijk dat correct met deze gegevens wordt omgegaan. Onze vereniging voldoet dan ook aan alle wetgeving hieromtrent.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt via onze website www.reisleiders.vlaanderen. De gegevens worden opgeslagen in de database van het online platform WIX en zijn enkel toegankelijk voor de leden van het Dagelijks Bestuur van Reisleiders Vlaanderen.

 

De persoonsgegevens worden nooit met derden gedeeld, ook niet wanneer een samenwerkingsverband (met bijv. een externe aanbieder van opleidingen) wordt aangegaan door Reisleiders Vlaanderen.

 

Wat zijn de doeleinden van de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Reisleiders Vlaanderen verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens puur voor administratieve doeleinden, zoals het beheren van het lidmaatschap en het registreren van inschrijvingen voor activiteiten die door Reisleiders Vlaanderen worden georganiseerd.

 

Welke persoonsgegevens worden bijgehouden?

Reisleiders Vlaanderen houdt enkel die gegevens bij die via de website worden opgevraagd, zijnde contactgegevens (zoals het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres), identificatiegegevens en financiële gegevens (zoals bijv. de bankkaartgegevens). Wanneer je onze website bezoekt, gebruiken we ook cookies om gegevens over jou te verzamelen en bij te houden.

 

Het lid heeft te allen tijde toegang tot het eigen profiel op de website en kan naar eigen goeddunken de gegevens aanpassen. Het lid kan ook het gebruik van cookies weigeren.

Hoe lang bewaart Reisleiders Vlaanderen je persoonsgegevens?

Reisleiders Vlaanderen bewaart je persoonsgegevens zo lang als nodig om de werking van de website te kunnen garanderen en het lidmaatschap automatisch te vernieuwen. De gegevens van wie niet langer lid blijft, worden na de wettelijke termijn, zoals bepaald door de Belgische Staat, verwijderd. Deze wettelijke termijn ligt momenteel vast op 3 jaar.

 

Welke rechten heb je als betrokkene?

Reisleiders Vlaanderen vindt het belangrijk om de leden te beschermen inzake privacy en gegevensbeleid. De vereniging erkent dan ook de volgende rechten:

 

 1. Recht op inzage van jouw persoonsgegevens.
  Via de profielpagina op de website www.reisleiders.vlaanderen kan elk lid de eigen gegevens inkijken en wijzigen.

 2. Recht op rectificatie van jouw persoonsgegevens.
  Via de profielpagina op de website www.reisleiders.vlaanderen kan elk lid de eigen gegevens inkijken en wijzigen. De wijzigingen zijn steeds onmiddellijk van toepassing op het profiel.

 3. Recht op wissing van jouw persoonsgegevens.
  Je kan steeds vragen om de persoonsgegevens van je profiel te wissen. Dit doe je via e-mail naar info@reisleiders.vlaanderen.

 4. Recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens.
  Dit houdt concreet in dat je kan vragen om bepaalde gegevens niet bij te houden. Reisleiders Vlaanderen zal dit verzoek meestal inwilligen, tenzij het de werking van de administratie onmogelijk maakt.

 

Elk verzoek inzake privacy en gegevensbeleid van Reisleiders Vlaanderen dient schriftelijk te worden gericht aan:

 

Reisleiders Vlaanderen vzw

p.a. Moorseelsesteenweg 2

8800 Rumbeke (Roeselare)

 

of via e-mail naar info@reisleiders.vlaanderen.

bottom of page