top of page

Statuut van de reisleider

Als reisleider ga je ofwel als werknemer (loontrekkende), ofwel als zelfstandige (in hoofd- of bijberoep), of als vrijwilliger aan de slag. Dit betekent wel dat je op het vlak van verloning met een aantal zaken rekening moet houden...

Loontrekkende werknemer

Wanneer je door een autocarbedrijf (of andere reisorganisator) betaalt wordt als werknemer, kan je uiteraard geen bijkomende vergoeding eisen voor het uitoefenen van een opdracht als reisleider. Het reisleiden gebeurt op dat moment binnen de werkuren (al dan niet met overuren).

Zelfstandige (in hoofd- of bijberoep)

Een reisorganisator die beroep doet op een externe, zelfstandige reisleider, dient een contract af te sluiten met deze reisleider. Reisleiders Vlaanderen heeft hiervoor een modelcontract opgemaakt, dat je als reisleider kan gebruiken. De vergoeding voor de opdracht wordt onderling overeengekomen. De reisleider moet zich wel bewust zijn van het feit dat hij/zij btw-plichtig is voor specifieke opdrachten. Zie hiernaast...

Vrijwilliger

Wie niet als werknemer of zelfstandige gaat reisleiden, doet dit automatisch onder het statuut van vrijwilliger. Dit betekent echter ook dat er geen loon of vergoeding kan worden uitbetaald. Een vrijwilliger kan wel een vrijwilligersbijdrage ontvangen, maar die is beperkt qua bedrag (per dag en per jaar). Vanuit Reisleiders Vlaanderen willen wij dit graag afraden, o.a. ook omwille van de beperkte verantwoordelijkheid die je als vrijwilliger kunt opnemen tijdens een opdracht. 

BTW-plicht

Overeenkomstig artikel 4 van het btw-wetboek heeft iedereen, die diensten verricht binnen een economische activiteit, de hoedanigheid van btw-belastingsplichtige, ongeacht op welke plaats de economische activiteit wordt uitgeoefend.

Vrijgesteld van btw zijn gidsopdrachten die worden uitgevoerd in opdracht van een instelling (zoals diensten voor toerisme, gidsenbonden en overheids-instanties), omdat deze opdracht niet als zelfstandige, maar als ondergeschikte wordt uitgevoerd. Artikel 4 van het btw-wetboek is in deze dus niet van toepassing. 

Ook gidsen/reisleiden in opdracht van een organisator van geleide bezoeken aan plaatsen, musea, kastelen, kerken, steden, etc. wordt vrijgesteld van btw volgens artikel 44 § 2, 8° van het btw-wetboek.

Tot slot kan je als zelfstandige ook vrijstelling van btw krijgen als "kleine onderneming". 

bottom of page